BlogMr. PBP

Langs alle grenzen van alle provincies van Nederland

Langs alle grenzen van alle provincies van Nederland


Door de corona toestanden en de daar bij behorende lockdown heb ik het plan opgepakt om langs alle grenzen van alle provincies te gaan rijden en wel zo dat ik binnen de grenzen van elke provincie zal blijven. Eerst alle route uitgetekend om ze met GPS te kunnen rijden daar heb ik wel een aantal maanden aan moeten besteden. Toen de lockdown werd opgeheven zodat ’s-Nachts rijden geen probleem meer kon opleveren kon ik er eindelijk aan beginnen. De eerste provincie die ik ben gaan doen was Flevoland 238 km op 28 Mei 2021 om toch maar te weten of ik nog meer dan 200 km zou kunnen rijden, dat leverde geen probleem op. Zo heb ik alle provincies met tussenpozen voor herstel afgelegd. Bij de diverse provincies waren nogal wat omleidingen en voetveren die niet vaarde. Zo heb ik Limburg gedaan nadat de ergste wateroverlast voor een groot deel was opgelost, ik wilde niet te boek komen te staan als ramptoerist. Ik zag er wel tegenop om Limburg te gaan doen en wel omdat mijn klimmers capiciteiten de laatste jaren steeds slechter is geworden, maar goed ik weer niet hoeven te lopen. Zo zit Camerig en de Vaalserberg in de route. Zeeland gaf een probleem vanwege twee ponten om over te varen, bij de tweede pont ondanks dat ik het redelijk had uitgekiend moest ik toch 3 uur wachtten voordat deze ging varen hij ging dan ook 1 uur later dan mijn info was varen. Zo heb ik in diverse provincies nogal wat gravelpaden voor de wielen gehad maar zoals de GPS aangaf heb ik ook gereden behoudens omleidingen en af en toe een stukje verkeerd rijden wat er ook bij hoorde.

Als laatste provincie had ik Zuid-Holland wat voor mij de thuisprovincie is op het schema staan deze heb ik gereden op 16-17 Okt. Zo heb ik alle provincies ruim binnen 5 maanden gedaan. Het totaal aan km’s die ik erop heb zitten is geworden 4669 km

Leo Förster (mrpbp)