Disclaimer

Disclaimer

Leden gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Toervereniging Zoetermeer ’77 zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien u hier tegen bezwaar heeft, kunt u dit hier kenbaar te maken.
Persoonsgegevens van de deelnemers worden opgenomen in het adressenbestand van Toervereniging Zoetermeer ’77 en worden niet afgestaan aan derden.

Toervereniging Zoetermeer ’77 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webblogs die gekoppeld zijn aan deze website. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met de eigenaar van het betreffende webblog.

Disclaimer voor kleding.tvzoetermeer77.nl
Toervereniging Zoetermeer ’77 (Kamer van Koophandel: 40410365), hierna te noemen tvz77, verleent u hierbij toegang tot kleding.tvzoetermeer77.nl (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
tvz77 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
tvz77 spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van tvz77.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met tvz77. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan tvz77 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij tvz77.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van tvz77, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.