Lid worden

Hebt je belangstelling om lid te worden bij Toervereniging Zoetermeer ’77 en wil je zelf ervaren hoe het is om met maatjes te fietsen, dan kan je vrijblijvend 1 à 2 tochten op proef meerijden. Hierna kun je besluiten om lid te worden.

Leden zijn verplicht clubkleding te dragen en de helmplicht toe te passen.

Contributie 2019
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie kan op jaarbasis worden aangepast. De totaal contributie is inclusief de afdracht aan de NTFU voor verzekeringskosten, WA en fietsschade.

Hoofdlid € 71,70
Contributie € 36,41 + lidmaatschap NTFU € 35,29

Gezinslid € 56,85
Contributie € 25,20 + lidmaatschap NTFU € € 31,65

M=Dubbellid € 28,60
(ook lid van een andere NTFU-vereniging)
Contributie € 25,53 + lidmaatschap NTFU € 3,07

Donateur € 25,00
Het lidmaatschap bevat
• Gratis deelname aan onze clubtochten
• GPX downloads van alle clubtochten en vrije tochten
• 10x per jaar het clubblad Fietspraat via de website
• Clubkleding aanschaffen tegen een aantrekkelijke prijs
• Lidmaatschap Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU)
• Toerfietskaart, welke korting geeft op meer dan 3.000 fietstochten
• Jaarlijks het toerfiets evenementenprogramma met alle toertochten in Nederland
• 6x per jaar het NTFU-blad Fietssport magazine

Einde van het lidmaatschap
Gelet op artikel 8, lid 1 van de akte van statutenwijziging inzake: ‘Toervereniging Zoetermeer 77’ eindigt het lidmaatschap door schriftelijke opzegging vóór 1 decemberbij de ledenadministratie@tvzoetermeer77.nl waarbij beëindiging ingaat aan het einde van het verenigingsjaar, waarin werd opgezegd. Het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van de contributie en NTFU afdracht.

Disclaimer
Leden gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Toervereniging Zoetermeer ’77 zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien u hier tegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar te maken door ons te mailen.
Persoonsgegevens van de deelnemers worden opgenomen in het adressenbestand van Toervereniging Zoetermeer ’77 en worden niet afgestaan aan derden.


Inschrijfformulier

 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Year
 • 1910
 • 1911
 • 1912
 • 1913
 • 1914
 • 1915
 • 1916
 • 1917
 • 1918
 • 1919
 • 1920
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030
 • 2031
 • 2032
 • 2033
 • 2034
 • 2035
 • 2036
 • 2037
 • 2038
Ja, ik heb een NTFU lidmaatschapsnummer en vul ik hier in.
 • Jeugd-Toer
 • Jeugd-MTB
 • Toerders
 • MTB
 • Recreanten
 • Senioren