A A A

Lid worden

 

Algemeen

Hebt je belangstelling om lid te worden bij Toervereniging Zoetermeer 77 en wil je zelf ervaren hoe het is om met maatjes te fietsen dan kan je vrijblijvend 1 à 2 tochten op proef meerijden. Hierna kun je  besluiten om lid te worden.

Leden zijn verplicht het clubtenue te dragen en de helmplicht toe te passen.

Contributie 2018

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Lidmaatschapkosten is inclusief afdracht aan de NTFU.
 


Type Contributie Lidmaatschap NTFU Totaal 2018
Hoofdlid € 35,59 € 34,96 € 70,55
Gezinslid € 24,62 € 31,38 € 56,00
M=Dubbellid* € 24,98 €   3,02 € 28,00
Donateur     € 25,00

* Dubbellid: ook lid van een andere NTFU-vereniging.

Het lidmaatschap bevat:

De contributie kan op jaarbasis worden aangepast. De totaal contributie is incl. de afdracht aan de NTFU voor verzekeringskosten, WA en fietsschade.

Ben je in het bezit van een  Zoetermeerpas? Lever dan de bij de Zoetermeerpas behorende cheque 3 of 4 + een kopie van de Zoetermeerpas bij ons in en ontvang korting op je contributie.
Ben je geboren in 2010 dan ontvang je in januari de Sport en Cultuurcheque, deze kan je voor korting op je contributie inleveren tot 1 dec.2018.

Einde van het lidmaatschap

Gelet op artikel 8, lid 1 van de akte van statutenwijziging inzake: “Toervereniging Zoetermeer 77” eindigt het lidmaatschap door schriftelijke opzegging vóór 1 december bij de ledenadministratie@tvzoetermeer77.nl waarbij beëindiging ingaat aan het einde van het verenigingsjaar, waarin werd opgezegd.  Het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van de contributie en NTFU afdracht.

Disclaimer

Leden gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Toervereniging Zoetermeer’77 zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien u hier tegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar te maken via: klik hier
Persoonsgegevens van de deelnemers worden opgenomen in het adressenbestand van Toervereniging Zoetermeer’77 en worden niet afgestaan aan derden.

Inschrijfformulier

Om lid te worden kan je het onderstaande inschrijfformulier invullen en versturen.


Hartelijk bedankt voor je aanmelding voor de Toervereniging!

Je hebt een e-mail ontvangen met een overzicht van jouw gegevens. Verder is een bericht gestuurd naar de ledenadministratie van de Toervereniging.
Zij zullen zo snel mogelijk contact met jou opnemen.
Veel fietsplezier!