Belangrijk Bericht

Belangrijk bericht voor de leden

Beste leden van TV’77,

Na een tijd waarin er vooral veel dingen niet konden of last-minute toch moesten worden afgelast kunnen we gelukkig weer vooruit kijken en ons verheugen op fietstochten zoals de geuzentocht, herfsttocht en de snertrit. Ook de ritten op de dinsdag en donderdagavond, de zaterdag en de zondag zijn steeds meer gevuld. Ook de jeugdritten op de zondag zijn weer gestart met een groep die groter is dan ooit! Mooie ontwikkelingen dus na een magere anderhalf jaar.

 Ondanks dat we weinig hebben mogen organiseren de laatste tijd kunnen we veel nieuwe leden welkom heten. Fijn om te merken dat de fietsers in Zoetermeer en omstreken ons weten te vinden.

Helaas hebben we in de afgelopen periode ook afscheid moeten nemen van leden; vanwege ziekte of zelfs overlijden of vanwege verhuizingen of andere bezigheden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de groep die als vrijwilligers de activiteiten organiseert (de toercommissie), de bar bemenst en voorrijder/ begeleider is bij volwassen en/of jeugdritten behoorlijk is uitgedund. Ook het bestuur is tot het minimale niveau gezakt naar slechts 3 leden. Om ook in de toekomst met elkaar te kunnen genieten van mooie ritten, uitgepijlde tochten en andere activiteiten (zoals bijvoorbeeld de vossenjacht in de winter) zijn extra handen nodig.

We doen hierbij een beroep op jullie om je te melden om te helpen de vereniging draaiend te houden.

Bijgaand een overzicht van de ‘vacatures’ binnen de vereniging. Op dit moment is de groep gedaald tot onder het minimum niveau en kunnen er slechts zeer beperkt activiteiten worden georganiseerd (er zijn domweg geen mensen om nieuwe dingen op te pakken).

Hulp is dus nodig! Ook als je niet in een commissie of bestuur wilt maar wel 1 of 2 keer per jaar een tocht wil helpen organiseren is dit fijn; als die groep groot genoeg is kunnen we het met elkaar voor elkaar krijgen om een mooi programma te organiseren.  

We kijken uit naar jullie reacties, 

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.

Vacatures van Toervereniging Zoetermeer '77

OPENSTAANDE VACATURES TV’77

 

Bestuur            Vicevoorzitter – vervangende voorzitter en is betrokken bij overleggen met Gemeente, NTFU ed, geeft steun aan de Voorzitter, Penningmeester en het secretariaat. Vergaderen 1 x per maand

Toercommissie  Medewerkers voor het organiseren van fietstochten/activiteiten en het maken van de routes. Het helpen met het uitpijlen (recreatieve tochten). Vergaderen 1 x per maand

Kantine                Kantinebeheerder – planning bemensing kantinedienst (rooster), inkoop, verkoop
Kantinemedewerkers die bij toerbeurt kantinedienst vervullen. Normale weken vooral op zondag tussen 09:00 uur tot 10:30 uur en van 11:30 uur tot 14:00 uur. Bij activiteiten meestal op zaterdag 08:00 uur tot 10:30 uur en van 13:00 uur tot einde (16:00 uur)

Kleding                Medewerker(s) die twee maal per jaar een passessie en bestelmoment organiseert voor clubkleding en de inkoop, verkoop regelt.

Jeugd-Trainers   Voor MTB en Toerjeugd. Trainer / begeleider die op zondag vanaf 10:00 uur de jeugd kan begeleiden. De NTFU verzorgt een cursus.

 

BELANGRIJK voor direct. Hulp voor de TC bij het organiseren van de GEUZENDAG.
De fietstochten gaan door.
Wij zoeken hulp voor: Inschrijven 4x, uitpijlen 2x en pijlen vegen 2x.
Tevens zoeken wij voor deze dag Kantine medewerkers 2 a 4x Starttijd 09:00 uur tot 16:00 uur. Uiteraard is deeltijd mogelijk.

 

Alle aanmeldingen kunnen naar PR@tvzoetermeer77.nl