A A A

Prikbord


Veiligheid: de feiten

Gelezen op de site van de NTFU

De Cijfers
Ongevallen
In 2016 belandden 4700 wielrenners op de Eerste Hulp. In 2014 waren dat er nog 5.100 (bron: VeiligheidNL). Het aantal wielrenners in Nederland is in die 2 jaar juist gestegen van 628.000 naar 679.000. Het aantal bezoeken aan de Eerste Hulp is dus niet alleen in absolute aantallen gedaald, maar ook in relatieve zin. In 2016 bezocht 0,7 % van het totaal aantal wielrenners in Nederland de Eerste Hulp. Voetbal scoorde dat jaar het hoogst met 3,75%.
Helm
Als fietsers vallen, zijn de gevolgen vaak groot. Je loopt kans op een gebroken sleutelbeen, problemen met ribben en hoofdletsel. Een helm is dus onmisbaar. Onze clubs en leden zijn het daar mee eens: 95% van de clubs heeft het dragen van een helm verplicht, 96% van de clubleden spreekt collegafietsers aan bij het ontbreken van een helm, 99,4% van de NTFU-leden draagt een helm (landelijk is het 98,9%) en bij álle toertochten van de NTFU is het dragen van een helm verplicht.
Fietsen in groepen
De meeste ongevallen met wielrenners vinden plaats bij het fietsen in een groep. Uit onderzoek van het SWOV bleek dat bijna 70% van de gemelde ongevallen gebeurde tijdens het fietsen in groepen (Bron: SWOV: Race- en toerfietsen op de openbare weg 2014). De NTFU besteedt aandacht aan het fietsen in een groep. Zo leiden we wegkapiteins op die bij clubs verantwoordelijk zijn voor het gedrag binnen de groep en veiligheid van de fietsers en medeweggebruikers. Ze leren dat een groep uit maximaal 14 personen mag bestaan. Na de invoering van de opleiding in 2014 hebben al ruim 150 clubs een of meerdere opgeleide wegkapitein(s). 
Daarnaast leiden we samen met de KNWU trainers op om fietsers beter te laten fietsen zodat de kans op ongevallen kleiner wordt en helpen we beginnende fietsers op weg met Start2Bike.
Wat kan ik doen?
Het allerbelangrijkste wat je kunt doen is je houden aan de verkeersregels, rekening houden met andere weggebruikers, een helm dragen en een bel gebruiken. Rijd defensief, dus ga ervan uit dat anderen je niet zien en geen voorrang verlenen. Kies voor verkeersluwe routes, rijdt je rondje rechtsom (zodat je niet vaak hoeft over te steken) en wijs een wegkapitein aan als je met een groepje op pad gaat.
Daarnaast kun je via de animaties van De Echte Wielrenner anderen aanspreken op hun gedrag en andere weggebruikers uitleggen hoe veilig om te gaan met elkaar.
Wat doet de NTFU?
We stimuleren het juiste gedrag en veilig fietsen via de gedragscode voor wielrenners, de campagnes ´De Echte Wielrenner´ en ´Gebruik je kop, helm op´ en opleidingen voor wegkapiteins.
Daarnaast zijn we in overleg met de Fietsersbond, ANWB en andere belanghebbende partijen om tot een gezamenlijke aanpak te komen van ergernissen en onveiligheid op de weg en het fietspad. Niet alleen wielrenners moeten rekening houden met een ander, dat moeten namelijk alle verkeersdeelnemers.


  Belangrijk Nieuws  NTFU   Ledenpas for Life

Let op: je huidige NTFU-ledenpas – waar je o.a. korting mee krijgt bij toertochten – blijft voor altijd geldig. Je ontvangt in januari dus geen nieuwe ledenpas.
Door de komst van Scan&Go is de ledenpas met een jaartal erop overbodig geworden. Daarnaast vind je sinds kort via Fietssport.nl ook je ledenpas digitaal. Maak hiervoor een basic account aan op Fietssport.nl en voer op de pagina ‘mijn gegevens’ je NTFU-lidnummer in. De barcode die je ziet is je ledenpas, maar dan op je mobiel – handig! Leden die in 2017 lid worden van de vereniging ontvangen nog wel een ledenpas,deze is ook 'for life'. Daarom blijft de ledenpas die op dit moment in je portemonnee of fietstasje zit geldig zolang je lid bent.