A A A

Prikbord

 


zaterdag 20 oktober Snertrit (CT)

Op zaterdag 20 oktober sluiten we het fietsseizoen af met de 'Snertrit'. Een activiteit met een speciaal tintje welke nu in teken staat van de Oranje Brigade, afgesloten met een gezamenlijke erwtensoep maaltijd in het clubhuis. 
Er valt iets te verdienen: de Snertbokaal ! 
Voor-inschrijven (verplicht) kan t/m dinsdag 16 oktober 12:00 uur.
Intekenlijst in de kantime of e-mail: tc@tvzoetermeer77.nl

De beloofde details:
De Snertrit is dit jaar weer een puzzeltocht, waarbij je doormiddel van een puzzel achter de plaatsnaam kan komen geholpen door enkele foto’s. Tevens staan in het document enkele vragen welke alleen ter plaatse zijn te beantwoorden. Behalve het verstand in de benen moet dus ook de grijze massa aan de bak .

Er zijn drie lengtes voor de fotopuzzeltocht een korte, midden en een lange afstand.  Voor alle afstanden heb je 2,5  a 3 uur de tijd.

Het is de bedoeling dat jullie groepen / groepjes vormen (maximaal 8 per groep).

Om de hersenen echt aan het werk te zetten zullen er geen gps-routes of routebeschrijvingen gepubliceerd te worden. Wel zal elke groep aan de hand van de afstand een formulier ontvangen met de fotolocaties welke bezocht en op de foto gezet dienen te worden. Deze locaties zullen we niet van tevoren publiceren.  

Per groep 1 route-formulier met de fotolocaties, dat na afloop ingeleverd moet worden voor de puntentelling(*).

Dus wat moet je doen:

Vanaf 08:45 verzamelen en inschrijven, € 3,00 betalen. LET OP!! Iedereen moet zich individueel inschrijven en betalen bij de starttafel, ook als je al op de voor-intekenlijst staat.

Verzameling van de groepen. Per groep moet een voorman/vrouw aangewezen worden – dat hoeft niet persé de voorrijder met gps te zijn. Tip: regel dit van tevoren!

Iedere groep neemt een (1) route-formulier mee van de te rijden afstand. Verzin een leuke naam voor je groep en vul dat in, evenals de naam van de voorman/vrouw, hoeveel personen in de groep en de gemiddelde leeftijd van de groep.

Neem van thuis een fotocamera of een smartphone mee. Op het route-formulier staan de fotolocaties. Vergeet niet bovenaan de gevraagde gegevens in te vullen.

Vertrek 09:30, iedereen terug uiterlijk 12:30 uur. Later terug = strafpunten.

Lever het route-formulier met ingevulde gegevens, samen met de gemaakte foto’s in bij de starttafel

Maaltijd 13:00 uur.

Uitslag en uitreiking van de Snertbokaal tijdens de maaltijd.

 (*) Over de puntentelling en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De Toercommissie wenst iedereen een leuke en uitdagende afsluitingsrit, voorzien van een mild competitie-element (met knipoog  ).

Namens de Toercommissie, M. v.d Boogaard


Enkele belangrijke wetenswaardigheden over de nieuwe privacywet die ingaat op 25 mei a.s. Bron NTFU.

De privacywet: Clubs moeten allemaal een aantal zaken regelen                                          

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, in de volksmond ook wel de nieuwe privacywet genoemd, geldt vanaf 25 mei. Dat gaat ook sportverenigingen nadrukkelijk aan. Niet voor niks werd hier eerder al uitgebreid gecommuniceerd over de wijzigingen en werd clubs de weg gewezen naar een uitvoerig stappenplan om een en ander te regelen. Toch zijn er nog best veel sportverenigingen die op dit vlak nog maar weinig stappen hebben gezet. “En clubs moeten echt allemaal iets doen!”
In een eerder overzichtsartikel over de AVG komt nog eens alle beschikbare informatie aan de orde die jullie als vereniging kan helpen om passende maatregelen te nemen in de aanloop naar 25 mei. Daarin wordt onder meer gelinkt naar enkele stukken van juristen waarin kernpunten van de AVG nader worden uitgelegd. De NTFU heeft in samenwerking met NOC*NSF nagedacht hoe sportverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van de AVG. Daaruit is ook een stappenplan voortgekomen, opgesteld door de stichting AVG voor Verenigingen.

‘Het is een inspanningswet’

Twee weken geleden meldden verscheidene media dat nog maar weinig sportclubs in actie zijn gekomen. “Veel clubs zijn in de veronderstelling dat ze weinig hoeven te doen, dat het hen niet aangaat”, zegt Daan Hoogendijk, verenigingsspecialist van de stichting AVG voor Verenigingen. “Maar die clubs hebben het echt bij het verkeerde eind! Deze wet is zo algemeen opgezet, dat clubs echt zelf iets moeten doen om aan de regels te voldoen. Het is een inspanningswet, je moet in actie komen.”

Een voorbeeld

Hoogendijk haalt een voorbeeld aan om zijn argument kracht bij te zetten. “Neem nu het feit dat een jeugdlid van een club een pinda-allergie heeft. De ouders hebben dat ooit gemeld aan de club om eventuele vervelende incidenten te vermijden en de club heeft dat ergens vastgelegd. Dat soort informatie moet onder de nieuwe regels veilig zijn opgeslagen zodat derden er niet zomaar bij kunnen. En de club moet ook goed aantonen dat het zich heeft ingespannen om deze informatie te beschermen.”

Regels omtrent foto’s

En ander heet hangijzer binnen het gehele thema AVG zijn foto’s. “Elke club gebruikt foto’s, op de website of in een clubblad, noem maar op. Maar wil je straks bijvoorbeeld een foto van een minderjarig clublid gebruiken, dan heb je daar expliciet toestemming van de ouders voor nodig. En dat moet je kunnen aantonen. Elke sportclub zal dus een keer een rondje langs de ouders moeten maken en ze voor toestemming laten tekenen.”

Aan de slag

De ingangsdatum van de AVG van 25 mei komt snel dichterbij. Dat is een goede reden om aan de slag te gaan, maar hoeft niet tot paniek te leiden, benadrukt Hoogendijk. “Het is ook niet zo dat verenigingen al het werk exact op 25 mei afgerond en honderd procent in orde moeten hebben. Maar je moet een start gemaakt hebben, je moet kunnen laten zien dat je er serieus mee aan de slag bent gegaan. Daarom moeten clubs er nu aan beginnen.”

Om een goede basis te leggen voor het regelen van privacy-zaken op jouw club, zijn er modelcontracten beschikbaar voor een geheimhoudingsverklaring voor personeel, een privacyverklaring van de club, een toestemmingsverklaring voor leden en een zogenoemde verwerkersovereenkomst tussen vereniging en een partij die vanuit zijn rol inzage heeft in persoonlijke gegevens. Heb je vragen? Goede kans dat je antwoorden vindt in het document met veelgestelde vragen.

Deze documenten bieden richtlijnen om belangrijke zaken goed vast te leggen. Ze kunnen door verenigingen worden aangepast om beter aan te sluiten bij de eigen situatie. Aan de modelcontracten en de veelgestelde vragen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Heb je ondanks het document met veelgestelde vragen toch kwesties of vragen die je aan een deskundige wil voorleggen? Raadpleeg in dat geval een privacyjurist van DAS voor de Sport of de Juridische helpdesk van stichting AVG (onder de ‘help’-knop binnen het stappenplan AVG voor sportverenigingen). 


Belangrijk Nieuws  NTFU   Ledenpas for Life

Let op: je huidige NTFU-ledenpas – waar je o.a. korting mee krijgt bij toertochten – blijft voor altijd geldig. Je ontvangt in januari dus geen nieuwe ledenpas.
Door de komst van Scan&Go is de ledenpas met een jaartal erop overbodig geworden. Daarnaast vind je sinds kort via Fietssport.nl ook je ledenpas digitaal. Maak hiervoor een basic account aan op Fietssport.nl en voer op de pagina ‘mijn gegevens’ je NTFU-lidnummer in. De barcode die je ziet is je ledenpas, maar dan op je mobiel – handig! Leden die in 2017 lid worden van de vereniging ontvangen nog wel een ledenpas,deze is ook 'for life'. Daarom blijft de ledenpas die op dit moment in je portemonnee of fietstasje zit geldig zolang je lid bent.